Home Music & Audio RTVC Haiti APK

About RTVC Haiti APK

RTVC Haiti is an innovative app feat. live and on-demand programming RTVC Haiti ke AudioNow® Digital fè son aplikasyon gratis, inovan ki pote emisyon yo an direk oswa sou deman direkteman de Haiti. Denye episode emisyon ki pi cho sou teritwa Ranmase se youn nan emisyon ki sou app la **App ofisyel RTVC Haiti** **App officiel de RTVC Haiti** RTVC Haiti propryete Patrick Moussignac, bay tout nouvel Haiti, lòtbòdlo ak nan diaspora tou . App la gen emisyon sou spò, kilti ak lasante tou. Aplikasyon RTVC Haiti a son app ki fasil a itilize li 1 pemet ou koute * radio a an direk * emisyon anrejistre yo( podcasts) kew k koute lew gen entenet oswa menm leuw pa gen ientenet depiw t gentan fin telechaje yo deja 2. Pemet ou fè pati de kominote Radio RTVC Haiti ki se pi gwo kominote an liy ki taka genyen * Facebook ak tout denye piblikasyon facebook yo ( tout sa entegre nan app la ) *piblikasyon twitter ( jis on clik) *sit web ak instagram 3.Li pemet ou jwi on experians miltimedia interactiv nan *fonction Radio Reporter : ou k voye imaj , son ,video ,text de telefon ou a radio a *fonksyon notifikasyon an: ou k resevwa enfomasyon sou denye nouvel, program, kompetisyon ak rezulta match de radio a *fonksyon sondaj : fè tande vwaw .lew reponn kesyon sou sondaj radio a ap fè Telechajel kounya, se pa selman on radio se tout on kominote RTVC Haiti by AudioNow® Digital is a free, innovative app featuring live and on-demand programming directly from Haiti. The most recent episode of the island’s most popular talk-show, Ranmase, is one of the featured shows on the app. **Official App of RTVC Haiti** **App officiel de RTVC Haiti** RTVC Haiti, owned by Patrick Moussignac, features the most recent news affecting Haiti, the international community, and the Haitian diaspora. Other shows include programming on: sports, health, and culture. RTVC Haiti App is a user friendly media app that: 1. Allows you to listen to: • Audio Livestreams • Recorded shows (podcasts) – that you can either listen online or offline (after downloading them) without any data usage. 2. Makes you a part of RTVC Haiti Radio community, giving you access to the most important online communities the broadcaster has: • Facebook and the latest Facebook Posts (Integrated in the app) • Twitter posts – just one click apart • Website, Instagram, etc… 3.Gives you an interactive media experience through: • Radio Reporter Feature:: you can send pictures, audio, text, and video from your phone to the broadcaster • Notification Feature: you will be able to receive information about the latest news, programs, contests and sport competition results directly from your broadcaster • Flash Poll Feature: let your voice be heard, by answering to the hottest questions and polls the Radio will address to you. Download it now! It’s not just a Radio, it’s your next community!

Additional App Information

Last Version

date 4.6.9

Uploaded by

Caraibes

Installs

500,000+

Category

Music & Audio

RTVC Haiti APK Screenshots